Drogi i mosty

Firma INSE-TOX Jan Stromidło istnieje na rynku od 1983 roku (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 1301 w Toruniu, REGON 870515779), świadcząc usługi w kilku dziedzinach, w tym wiążące się z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Są nimi:

 1. Dostawa, montaż, konserwacja oraz mycie
  • oznakowania pionowego
  • bramownic i wysięgników
  • oznakowania aktywnego
  • barier i balustrad
  • oraz pozostałego asortymentu związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego
 2. Wykonywanie zadań nietypowych jak np.: budowa zabezpieczeń w miejscach zdemontowanych barier ochronnych na mostach i wiaduktach oraz na innych obiektach inżynierskich (system ochrony krawędzi upadku - edge protection); doświadczenie zdobyto na obiektach drogowych w Anglii

Firma zatrudnia dobrze wyszkolonych pracowników, zlecenia wykonuje własnym sprzętem. Dysponuje hydraulicznym dŸwigiem samochodowym (HDS), kafarem, przyczepą sygnalizacyjną, samochodami dostawczymi, podstawowym sprzętem budowlanym, sprzętem do mycia mostu, jezdni, znaków, barier i ekranów akustycznych.

Firma wykonała:

 • montaż barier energochłonnych U14a na DK nr 7 koło Olsztynka,
 • montaż, regulację, wymianę uszkodzonych mostowych barier ochronnych na DK 2 w Œwiecku na odcinku 2 km (GDDKiA, Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Słubicach),
 • montaż, regulację, wymianę uszkodzonych mostowych barier ochronnych na obwodnicy Kurowa (GDDKiA, Oddział w Lublinie),
 • montaż, regulację, wymianę uszkodzonych mostowych barier ochronnych w Sztumie (GDDKiA, Oddział w Gdańsku, Rejon w Sztumie),
 • montaż, regulację, wymianę uszkodzonych mostowych barier ochronnych w Częstochowie (GDDKiA, Oddział w Katowicach, Rejon w Częstochowie)
Aktualnie zajmuje się bieżącym utrzymaniem oznakowania i zabezpieczeń na terenie Gminy Czerwonak.

Firma, jako podwykonawca, zrealizowała następujšce zlecenia:
 • montaż barier U11a na autostradzie A1,
 • budowę fundamentów pod konstrukcje bramowe, bariery U11a i U12 oraz montaż tych elementów na obwodnicy Serocka,
 • montaż balustrad mostowych i Systemu Informacji Miejskiej na obwodnicy Œródmieœcia Wrocławia, budowę fundamentów pod konstrukcje bramowe, oznakowanie pionowe, wygrodzenia segmentowe oraz montaż tych elementów na autostradzie A2,
 • montaż barier U12 na odcinku 3 km DK nr 10,
 • budowę wygrodzenia typu warszawskiego na Lotnisku Okęcie,
 • montaż znaków drogowych na terenie budowy nowego mostu w Toruniu.
Firma proponuje indywidualne wyceny usług stosownie do zakresu zamówienia i oczekiwań Zamawiajšcego.

Wszelkie prawa zastrzeżone Œ INSE-TOX 2014