Sprzątanie i czyszczenie specjalistyczne

Firma świadczy usługi w zakresie mechanicznego mycia i czyszczenia powierzchni trudnodostępnych oraz wymagających specjalistycznego traktowania:

  • rur i komór zsypów;
  • kanalizacji poziomej i pionowej;
  • studzienek kanalizacyjnych;
  • wpustów ulicznych;
  • separatorów tłuszczu i substancji ropopochodnych;
  • ekranów i barier przy drogach i mostach;
  • komór ciepłowniczych, kanałów ciepłowniczych, węzłów cieplnych;
  • demontaż kanałów ciepłowniczych;

Prace te wykonywane są przy użyciu m.in. wysokociśnieniowej maszyny myjącej firmy Vanguard, maszyny do czyszczenia mechanicznego K-60 SP-SE firmy RIDGID oraz różnego typów wybieraków. Firma posiada transport odpowiedni do tego typu działalności (samochód specjalistyczny dwufunkcyjny typu WUKO oraz typu COMPACT do czyszczenia kanalizacji). W razie koniecznoœci podejmuje się również naprawy kanalizacji. Do mycia chemicznego stosowane są preparaty posiadające odpowiednie pozwolenia Ministra Zdrowia lub atesty PZH.

Wszelkie prawa zastrzeżone Œ INSE-TOX 2014